top of page
sewing_machine_MF.jpg

General Sewing
Instructions

English sewing instructions

 

To read the document click on the link and fill in the code

provided in the instructions for the pattern.

Detailed sewing instructions
Sew lined bodice

Svenska sömnadsinstruktioner

Klicka på länken för att öppna dokumentet och fyll i koden

som följer med sömnadsmönstret.

Detaljerade sömnadsinstruktioner
Sy vändsytt liv
bottom of page